Old foto

Another day in aikido practice

Jutsu and Aiki

Pertama, belajar lah jutsu nya dengan benar. Sebuah teknik dalam aikido (waza) diperkenalkan oleh O Sensei dengan pendekatan jutsu yang kental, sehingga kita kadang lupa dan hanya melihat hasil dari latihan puluhan tahun yang di lalui beliau.
Banyak shihan yang terkenal pun pada masa awal latihan mereka sangat menekan kan hal ini. Dari gerak juttsu yang dlakukan bertahun tahun akan d dapat bentuk yang menjadi ciri khas sebuah waza..